Vtáky dostali na svoj medzinárodný deň špeciálny darček
Featured

Vtáky dostali na svoj medzinárodný deň špeciálny darček

Tento rok dostali vtáky na svoj medzinárodný deň špeciálny darček – práve od tohto dňa začali fungovať na každom krajskom policajnom riaditeľstve samostatné oddelenia, ktoré budú objasňovať trestné činy proti životnému prostrediu. Environmentálnej kriminalite sa bude na celom Slovensku venovať viac ako sto policajtov. Ide o zásadnú zmenu v štruktúrach polície, po ktorej už dlho volali nielen ochranári ale aj samotní príslušníci Policajného zboru, ktorí sa doposiaľ podieľali na odhaľovaní a objasňovaní takejto trestnej činnosti.


„Podľa našich záznamov v roku 2018 sa obeťou nelegálnych aktivít stalo okolo sto jedincov 17 rôznych chránených druhov vtákov. Z toho 84 bolo otrávených, medzi nimi aj vzácne druhy, ako orliak morský, či orol kráľovský. K riešeniu problematiky otráv v celom Panónskom regióne prispieva aj projekt LIFE Pannon Eagle, na realizácii ktorého sa podieľa aj Ochrana dravcov na Slovensku. Aktuálne sa realizuje séria školení pre členov Policajného zboru, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, prokurátorov, okresné úrady a pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za účelom zlepšenia postupov pre odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ktorej obeťami sú vtáci,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Pri práci policajného zboru napomáha aj služobný pes Rita Ora, špeciálne vycvičený v rámci spomínaného projektu na hľadanie uhynutých živočíchov a karbofuránu, ktorý je najčastejšou chemickou látkou používanou páchateľmi na trávenie, a to aj napriek tomu, že nielen jeho používanie ale aj jeho prechovávanie je na území EÚ zakázané už viac ako 10 rokov. Vytvorenie samostatných oddelení venujúcich sa odhaľovaniu trestných činov proti životnému prostrediu je tak ďalším významným krokom, ktorým aj Ministerstvo vnútra SR efektívne prispieva k zachovaniu dravcov ako súčasti slovenskej prírody,“ upresňuje plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície PPZ.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Úvodná foto: služobný pes Rita Ora so svojím psovodom

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd