Sysle sa prebúdzajú, pomáhajú im jablkami a slnečnicou
Featured

Sysle sa prebúdzajú, pomáhajú im jablkami a slnečnicou

 

Minulý rok nazvali odborníci aj syslí – týmto nádherným hlodavcom sa vďaka dobrému počasiu a pomoci ľudí veľmi darilo. Na spánok sa vďaka teplým jesenným dňom uložili až v októbri. Spia pravým zimným spánkom – prebúdzajú sa, až keď sa začne otepľovať zem. Tá v našich podmienkach premŕza aj do hĺbky 80 cm, syslie nory sa nachádzajú hlbšie. Na ich prezimovanie je kľúčové, aby sa pred tým dobre vykŕmili a po zobudení, keď sú vyčerpané, našli dostatok jedla.

 

„Prvého prebudeného sysľa v tomto roku som pozoroval 26. februára na lokalite Biele Vody na Muráni. V Tisovci to bolo až 7. marca. Postupne sa prebúdzajú sysle na ďalších lokalitách. Keďže chladné počasie pretrváva, niektoré ešte spia. V minulosti bežné a početné zviera je dnes vzácne a do centra pozornosti ochranárov sa dostalo nielen kvôli svojmu peknému vzhľadu. Je veľmi dobrým „manažérom“ – vďaka jeho norám sa v krajine zadrží voda a predchádza sa tak záplavám. Prehrabávaním vytvára podmienky pre konkurenčne slabšie rastliny, syslie lúky sú tak druhovo pestrejšie. V neposlednom rade je korisťou dravcov – napríklad vzácnych druhov, akým je orol kráľovský alebo sokol rároh,“ hovorí Ervín Hapl z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Hrhov a Gemerská Hôrka sú územia v Slovenskom krase, kde sme s pomocou projektu LIFE Energia prišli doslova v poslednej chvíli. V roku 2015 sa vyskytovalo na prvej lokalite 75 jedincov, na druhej menovanej iba 16. Odvtedy obnovujeme plochy, kde sa môžu sysle rozširovať – okrem pravidelného kosenia sme odstránili aj nálety stromov a kríkov. Veľmi im pomohlo aj prikrmovanie slnečnicou a jablkami, takéto opatrenie umožní počas zimovania prežiť vyššiemu počtu sysľov a zároveň podporí väčší počet mláďat u samíc. V Gemerskej Hôrke sa uložilo na spánok 100 a na Hrhove 500 sysľov. Postupne sa prebúdzajú, aj túto jar ich už očakáva nádielka zdravých dobrôt. Sysle si po zobudení vyhĺbia novú noru – podľa ich počtu vieme odhadnúť, koľko z nich zimu prežilo. Presnejšie čísla budeme vedieť asi v polke apríla,“ uzatvára Hapl.

 

Doplňujúce informácie:

  • Syseľ pasienkový patrí medzi pravých zimných spáčov, súvisle prespí aj 5 mesiacov, budí sa zvyčajne koncom februára. Každý syseľ má samostatnú noru hlbšiu ako 80 cm pod zemou – to je hranica, do akej na Slovensku zvyčajne premŕza pôda.
  • Pre svoj krásny vzhľad a spôsob života je medzi ľuďmi veľmi obľúbený. Je známy svojím panáčkovaním a tým, že v prípade nebezpečenstva silno zapíska, aby varoval ostatné sysle. Vyskytuje sa v lokalitách, ktoré sú pravidelne kosené alebo spásané. V dávnej minulosti pozostávali jeho kolónie z niekoľko tisíc jedincov a bol pokladaný za škodcu, dnes ho ochrancovia prírody i farmári opätovne vypúšťajú na svoje pasienky.
  • Syseľ pasienkový je hlodavec, názov je odvodený z jeho obľúbeného prostredia - lúk a pasienkov. Pod zemou buduje systém chodieb, ktoré využíva ako úkryt, sklad potravy, výchovu mláďat či zimný spánok. Zemné skrýše si vyhrabáva pazúrikmi, ktoré mu rastú na každej končatine. Syslie lícne vačky sú veľké, aby si v nich mohol nahromadenú potravu odniesť do podzemných chodieb, kde si robí podzemné zásoby. Skonzumuje ich, ešte kým je aktívny, kŕmi nimi mláďatá. Patrí medzi „slnkomilné“ zvieratá, keď prší alebo je chladnejšie, je menej aktívny.
  • Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd