Vzácne dropy sú plaché, pozorujte ich len z diaľky
Featured

Vzácne dropy sú plaché, pozorujte ich len z diaľky

 Najťažší lietajúci európsky vtáčí druh žije aj na Slovensku. Ešte koncom 19. storočia bola populácia dropa fúzatého u nás odhadovaná až na 2400 jedincov. Dnes je jeho hniezdenie extrémne vzácne a pravidelný výskyt limitovaný na jedinú lokalitu v celej krajine. Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je však pre svoju blízkosť pri Bratislave, ako i na hranici troch krajín, cieľom pomerne vysokého počtu návštevníkov. Nie všetci sú ochotní rešpektovať zákonom určené obmedzenia, dôležité pre zabezpečenie ochrany kriticky ohrozených druhov živočíchov.

„Divočina pri Bratislave, aj tak môžeme nazvať lokalitu, ktorá je súčasťou sústavy chránených území Európskej únie. Na Slovensku ide o jediné miesto, kde nepravidelne hniezdi a početne zimuje drop fúzatý. Ako náš hniezdny druh sa žiaľ ocitol na pokraji vyhynutia, od roku 2010 sa preukázalo hniezdenie len 1 – 5 sliepok. V oblasti, kde Slovensko, Maďarsko a Rakúsko vyhlásili spolu 24 tisíc hektárov chránených vtáčích území, zimuje takmer celá západopanónska populácia, v počte viac ako 500 jedincov,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Syslovské polia sú zároveň jedinou lokalitou na Slovensku, kde sa nám podarilo zachovať aj u nás kriticky ohrozeného fešáka, sokola kobcovitého (červenonohého). Žije tu tiež množstvo iných druhov vtáctva a ďalších živočíchov. V hniezdnom období potrebujú kľud na výchovu mláďat. Každé vyrušenie ich stojí energiu, ktorú by mali investovať do ochrany potomstva pred predátormi a do získavania potravy. Sokoly červenonohé na zimu odlietajú do Afriky. Naopak dropy sa tu v zime sústreďujú do veľkých kŕdľov. Ich pozorovanie ponúka nezabudnuteľný zážitok. Je však potrebné rešpektovať zákon a dodržiavať obmedzenia, vyplývajúce z platnej vyhlášky. Každým vyrušením a nutným presunom prichádzajú dropy o životne dôležité energetické zásoby. Môže sa stať, že k nám prestanú zalietať úplne. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody a políciou realizujeme pravidelné kontroly a tiež venujeme veľkú pozornosť informovanosti - naposledy v rámci projektu, ktorý podporila Nadácia EPH. K existujúcim informačným tabuliam pribudne ďalšia, tiež stojan na bicykle a lavičky tam, kde je umožnený vstup aj pozorovanie vtáctva,“ uzatvára Chavko.

Doplňujúce informácie:

- Viac o území sa dozviete na www.dravce.sk/syslovskepolia

- Dropy boli kedysi rozšírené predovšetkým v oblasti Žitného ostrova, dnes ich tu pozorujeme len výnimočne. Drop je stepný druh a obľubuje rozľahlé pláne. Preto sa mu v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia páči, lebo prípadného predátora môže spozorovať z veľkej diaľky. Zviera je veľmi plaché a kŕdeľ zareagoval na našu prítomnosť aj zo vzdialenosti stoviek metrov. V chránenom území zimujú stovky jedincov, ktoré sa sem zlietajú z Rakúska a Maďarska. Na jar sa skupina rozpadne na menšie kŕdle a odletí na neďaleké hniezdiská v susedných krajinách.

- Pre oba spomínané druhy je kľúčové aj správne hospodárenie, aby v území nachádzali dostatok potravy. Žiaľ, v súčasnosti stále víťazia komerčné záujmy majoritného užívateľa. Široké lány kukurice neposkytujú dropom potrebný rozhľad, sokoly musia za potravou zalietať do susedného Rakúska, kde sú políčka mozaikovité, s vhodnejšími plodinami. Našťastie, nedávno si Štátna ochrana prírody SR vyznačila pozemok, ktorý má vo vlastníctve, aby dala najavo, že na ňom bude hospodáriť sama, v súlade s princípmi ochrany prírody. Národná diaľničná spoločnosť bude realizovať zatrávnenie veľkej plochy, v rámci kompenzačných opatrení za stavbu diaľnice. Veľké pozemky má vo vlastníctve aj štát a Ministerstvo životného prostredia prejavilo na poslednom stretnutí s ornitológmi záujem zintenzívniť aktivity na dosiahnutie konkrétnych opatrení pre zlepšenie stavu v území.

- Vyrušovanie jedincov v tak citlivom období, akým je hniezdenie a zimovanie, môže spôsobiť, že prestanú považovať lokalitu za bezpečnú a vhodnú na rozmnožovanie či odpočinok a úplne ju opustia.

- Viac o aktuálnej hniezdnej sezóne fešáka – sokol kobcovitý (červenonohý) sa dočítate aj TU.

- Projekt „Sysľovské polia - ďakujeme, že sa pozeráte“ podporila nadácia EPH v rámci grantového programu Na prírodno.

- Keďže je Chránené vtáčie územie Sysľovské polia sústavou európskej siete chránených území Natura 2000, realizovalo sa tu v minulosti aj niekoľko projektov s podporou Európskej únie, vďaka ktorým sa podarilo napríklad zabrániť vyhynutiu sokola kobcovitého.

- Všetky tri susediace krajiny Maďarsko, Rakúsko a Slovensko vyhlásili na podporu dropov Chránené vtáčie územia spolu o rozlohe 24 tisíc hektárov.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd