Nález otrávenej zveri pri obci Cabaj - Čápor
Featured

Nález otrávenej zveri pri obci Cabaj - Čápor

V nedeľu 3. marca 2019 počas kontroly teritória dravcov, okrem iného aj orla kráľovského, v rámci projektu LIFE Pannon Eagle, našiel náš zamestnanec, Stanislav Kováč, na poli v okolí Cabaj Čápora a Svätoplukova niekoľko uhynutých živočíchov. Po podrobnejšej obhliadke sa ukázalo, že ide o zajace, bažanty, srny. Okrem týchto živočíchov bola na mieste nájdená rozptýlená látka pripomínajúca jed s pravdepodobným cieľom otráviť hlodavce. Podľa predpokladov išlo o látku používanú na deratizáciu v obývaných priestoroch, ktorá nie je určená na použitie vo voľnej krajine. Otrava bola dokonca aplikovaná veľkoplošne, zrejme prostredníctvom rozmetača, bolo ňou tak zasiahnuté pomerne veľké územie.


„V pondelok v ranných hodinách som kontaktoval Policajný zbor SR, ktorý následne oslovil veterinárov. Terén bol skontrolovaný aj policajným psom, ktorý bol zakúpený a špeciálne školený na vyhľadávanie otrávených návnad v rámci projektu LIFE Pannon Eagle. V širšom okolí sme celkovo našli otrávených 17 ks zajacov, 3 bažanty a 4 ks srnčej zveri. Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Uhynuté dravce sme zatiaľ nenašli. No keďže mnohé druhy vo veľkom konzumujú kadávery, mohli odletieť mimo lokalitu a uhynúť tam, pretože v tomto prípade pôsobí toxická látka o niečo neskôr ako pri silnejších jedoch, vysvetľuje Stanislav Kováč z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Z minulosti poznáme viac podobných prípadov, kedy sa jednalo napríklad o nesprávnu aplikáciu rodenticídov (cielených proti škodcom plodín). Týmto spôsobom bola dokonca vyhubená lokálna populácia dnes už kriticky ohrozeného druhu – sokola červenonohého (kobcovitého) pri obci Lehnice. Dospelé vtáky nosili mláďatám otrávené hraboše, ktoré uhynuli na povrchu pôdy, nie vo svojej nore. Tak sa k nim dostali vtáky a otrávili sa celé rodiny. Je to od miestnych hospodárov obrovská nezodpovednosť a nevedomosť o fatálnych dôsledkoch zanedbania zákonných predpisov,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Doplňujúce informácie:
• Začiatkom roka zverejnili českí vedci alarmujúce výsledky štúdie o katastrofálnom poklese početnosti väčšiny vtáčích druhov poľnohospodárskej krajiny. Ani na Slovensku to nie je inak, na hranici vyhynutia je napríklad sokol červenonohý (kobcovitý) či drop veľký. Biodiverzita klesá tiež pre nadmerné používanie chémie s cieľom ochrany plodín pred škodcami. Chémia nie je optimálna voľba pri riešení dôsledkov ľudských aktivít.
• Rok 2015 – 50 mŕtvych sŕn, myšiak, líšky: sme, tvnoviny.
• Rok 2008 – 14 mŕtvych volaviek, bažanty, jarabice, kaňa sivá: dravce.sk.

O prípade dnes informovala aj polícia na svojom FB profile.

 

Ilustračná fotografia z roku 2015: Mláďatá uhynuté na hniezde, pravdepodobne hladom, rodičia mohli byť otrávení – v území bolo zaznamenaných niekoľko podobných prípadov, i keď rodičovský pár sa nepodarilo nájsť.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd