Ornitológovia zverejnili výsledky medzinárodného sčítania dravcov
Featured

Ornitológovia zverejnili výsledky medzinárodného sčítania dravcov

 

V polovici januára sa dobrovoľníci a členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku zapojili do zimného medzinárodného sčítania dravcov v panónskom bioregióne. Kým spoločný monitoring v šiestich krajinách regiónu - v Maďarsku, Česku, Rakúsku, Srbsku a Rumunsku - sa uskutočnil po druhýkrát, národné sčítanie už po trinásty krát. Získané údaje majú veľký význam z hľadiska zabezpečovania ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú.

 

„Počas troch dní kontrolovalo 55 terénnych mapovateľov na Slovensku najmä nížinné oblasti a zaznamenávali údaje o pozorovaných jedincoch. Kontrola bola prioritne zameraná na orlov kráľovských, účastníci však zbierali údaje aj o orliakoch morských, sokoloch rárohoch a ďalších druhoch dravcov. Slovenskí mapovatelia skontrolovali 100 UTM štvorcov 10x10 km s prioritným zameraním na hniezdiská a zimoviská vzácnych dravcov na západnom Slovensku, zároveň však boli mapované oblasti na nížinách a vodné biotopy na väčšine územia Slovenska. Pozorovali sme aj zimujúce druhy zo severnej Európy, či až z tundry, ako sú myšiaky severské, kane sivé či vzácne sokoly kobce. Celkovo bol počet sčítaných druhov oproti minulému ročníku nižší o 20 - 30 percent. Menej bolo najmä orliakov morských a myšiakov severských. Predpokladáme, že na nižšom počte orliakov sa podpísali minuloročné otravy,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Na Slovensku sa nám podarilo zaznamenať 46 jedincov orlov kráľovských, 40 orliakov morských a 24 sokolov rárohov. Po zosumarizovaní údajov zo všetkých šiestich krajín, ktoré sa do medzinárodného sčítania zapojili, bolo v kontrolovanom území panónskeho bioregiónu pozorovaných spolu 509 orlov kráľovských, 992 orliakov morských a 52 sokolov rárohov. Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že orly sa vyskytujú vo vysokom počte, nie je to pravda. Pozorovania orlov a orliakov sú pomerne zriedkavé. Napríklad v Maďarsku, v oblastiach s najvyššou hustotou populácie orliakov morských, bolo na území o rozlohe 100 km2 v priemere zaznamenaných 4,5 jedincov, orlov kráľovských dokonca len 2,5 jedincov. Pre lepšie pochopenie - aby ste našli jedného orliaka morského, museli by ste prejsť územie o rozlohe 3 000 futbalových ihrísk. Pri orlovi kráľovskom by táto rozloha narástla dokonca na 5 000 futbalových ihrísk,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Počas termínu medzinárodného sčítavania orlov sme pozorne sledovali, kde sa pohybujú aj obľúbené slovenské orlice Zora a Štefánia. Ide o mladé orly kráľovské, ktoré pred dvomi rokmi dostali GPS vysielačku. Vďaka nej vieme, kde sa aktuálne nachádzajú a či sú v poriadku. Verili sme, že sa nám ich podarí opäť stretnúť. V termíne medzinárodného sčítavania sa však nachádzali v maďarských národných parkoch Hortobágy a Körös-Maros. Údaje, ktoré získame z monitoringu, využívame pri ochrane dravcov. Stromy, kde ohrozené druhy hniezdia, je potrebné zachovať, preto sa zapájame napríklad i do legislatívnych procesov. Dravce nám počas zimy môžu tiež napovedať, ktoré lokality si vyberú na hniezdenie,“ uzatvára Veselovský.

 

Monitoring orla kráľovského, orliaka morského a sokola rároha sa mohol uskutočniť aj vďaka podpore projektov Life Pannon Eagle a Life Energia.

 

Doplňujúce informácie:
• Počas zimného sčítania v roku 2018 sme pozorovali 65 jedincov orla kráľovského, 79 orliakov morských a 27 sokolov rárohov.
• V roku 2018 u nás hniezdilo 17 párov orliaka morského, 31 párov sokola rároha, viac ako 60 párov orla kráľovského.
• Orol kráľovský a orliak morský plnia v prírode tzv. sanitárnu funkciu. Živia sa aj zdochlinami, alebo chorými jedincami a majú preto v prírode, rovnako ako všetky dravce, nezastupiteľné miesto.
• UTM 10x10km je geografický referenčný systém - sieť, ktorou je zemský povrch rozdelený na štvorce o veľkosti 10x10km. Každý štvorec má vlastný kód, podľa ktorého sa dá identifikovať. Kvôli rovnakému vyhodnoteniu výsledkov boli počas medzinárodného sčítavania orlov zapisované výsledky pre každý štvorec samostatne.
• V roku 2018 uhynulo viac ako sto jedincov 17 rôznych chránených druhov vtákov následkom nelegálnych aktivít. Z toho bolo až 82 otrávených a to aj ohrozené druhy, ako orliak morský, či orol kráľovský. V rámci projektu Life Pannon Eagle sa podarilo vycvičiť psa, ktorého polícia využíva pri odhaľovaní prípadov a zabezpečovaní dôkazov v teréne. V súčasnosti sa uskutočňujú kontroly v problematických oblastiach, prebieha vyšetrovanie a niekoľko procesov s obvinenými. V spolupráci s Policajným zborom sme realizovali intenzívne školenia polície a ďalších dotknutých subjektov.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk, o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA na www.lifeenergia.sk. Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a Ministerstvom životného prostredia SR a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd