Búdky na elektrických stožiaroch sú plné života
Featured

Búdky na elektrických stožiaroch sú plné života

 

Na elektrické vedenia pri Siladiciach (okres Hlohovec) pribudlo začiatkom marca 20 búdok pre sokola myšiara, ktorý sa živí známym škodcom - hrabošom poľným. Ochrana dravcov na Slovensku sa tak spolu so Západoslovenskou distribučnou, a.s. rozhodli podporiť šetrnejší spôsob ochrany plodín. Pri kontrole búdok sme zistili, že búdky sú plné života – hniezdia v nich sokoly myšiare.

 

„Mnohé výskumy dokazujú, že poľnohospodárska krajina je čoraz sterilnejšia, počet druhov klesá. Dokonca aj tie, ktoré sú pomenované podľa svojho obľúbeného prostredia – dramaticky dole išli počty jarabice poľnej, ubúda prepelice poľnej, hrdličky poľnej či škovránka poľného. Našťastie, na viacerých lokalitách sa darí presadiť trvalo udržateľné postupy a ohľaduplné hospodárenie. Jednou z možností je biologická ochrana plodín, a to podporou hniezdnych príležitostí pre druhy, ktoré sa živia škodcami. Patrí sem i sokol myšiar, jeho potravou je najmä hraboš poľný – „postrach“ farmárov,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Sokoly si vlastné hniezda nestavajú, využívajú príbytky najmä po krkavcovitých druhoch, veľmi sa im tiež páči v búdkach. Okrem stromov sú na ich umiestnenie vhodné stožiare a stĺpy elektrických vedení, ponúkajú lepšiu ochranu pred predátormi, najmä kunou. Hniezdna úspešnosť je potom vyššia. Začiatkom marca sme na stožiaroch pri obci Siladice umiestnili búdky pre sokola myšiara. Od začiatku júna ich kontrolujeme a môžeme potvrdiť, že sú plné života – v niektorých je dokonca až 7 mláďat,“ dopĺňa Slobodník.

 

„V rámci pilotného projektu sme sa s ochranármi dohodli na inštalovaní 20 búdok na stožiare. Ornitológovia vybrali lokalitu, určili parametre búdok a navrhli rozmiestnenie. My sme zabezpečili výrobu búdok a ich inštaláciu na stožiare 110 kV vedení v našej správe, pretože z hľadiska bezpečnosti môžu takéto práce vykonávať len naši zamestnanci, ktorí prešli špecializovaným výcvikom,“ informuje hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej, a.s., Michaela Dobošová.

 

Doplňujúce informácie:
• Okrem búdok sa v území rozmiestnia do polí aj takzvané barličky v tvare písmena T. Ide o asi 2 metre vysokú drevenú konštrukciu, ktorá vtáctvu umožňuje striehnuť na korisť, alebo odpočívať.
• Účinnosť týchto opatrení skúmajú odborníci z Ochrany dravcov na Slovensku v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tak ako na niekoľkých ďalších lokalitách, aj pri Siladiciach je monitoringom kontrolovaná obsadenosť búdok, ako i početnosť hraboša a vedecky overený vplyv spomenutých opatrení.
• Začiatkom roka zverejnili českí vedci alarmujúce výsledky štúdie o katastrofálnom poklese početnosti väčšiny vtáčích druhov poľnohospodárskej krajiny. Ani na Slovensku to nie je inak, na hranici vyhynutia je napríklad sokol červenonohý (kobcovitý) či drop veľký. Biodiverzita klesá tiež pre nadmerné používanie chémie s cieľom ochrany plodín pred škodcami.
• Význam vtákov pre ľudí je obrovský, napríklad jediná myšiarka môže počas sezóny zachrániť lovom hraboša až 1,5 tony obilia. Viac info TU.
• Nové domovy pre dravce a sovy, ich ochranu na prirodzených lokalitách a zvyšovanie kvality životného prostredia podporuje skupina ZSE dlhodobo prostredníctvom programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd