Featured

Prečo sú milovníci vtáctva zaneprázdnení aj v zime?

Tlačová správa Bratislava, 5. januára 2018 Haja cervena Vojto Szucs
Chladné počasie a mnohé oblasti pod snehom vytvárajú dojem, že príroda v zime spí a dopriala si odpočinok. Opak je však pravdou, najmä pokiaľ sa jedná o milovníkov vtáctva. Už od jesene sledujú prílety nevšedných druhov zo severu. Práve január je časom, kedy sa i Slovensko zapojí do medzinárodných termínov zisťovania počtu a lokalít výskytu vybraných druhov dravcov. Teraz je ich najviac, s oteplením naše územie začnú opúšťať. Počas dvoch najbližších víkendov sa odborníci zamerajú na haju červenú, orla kráľovského, sokola rároha a orliaka morského.

 

 

„Sledovanie počtu dravcov a ich rozmiestnenia v zimných mesiacoch má na Slovensku dlhú tradíciu. Získané výsledky nám pomáhajú pri plánovaní a presadzovaní konkrétnych opatrení na ochranu druhov, napríklad keď chceme predísť zničeniu porastu stromov, ktoré dravce obľubujú pre odpočinok. Rovnako dôležité je zachovanie lokalít s dostatkom dostupnej potravy. Tam, kde sa dravcom v zime páči, veľakrát i zahniezdia,“ hovorí Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku a jeden z koordinátorov sčítania dravcov na Slovensku.

 

„Zimné termíny sú medzinárodne zosúladené. Okrem dravcov sa realizujú aj monitoringy vodného vtáctva. Evidujú sa tiež spoločné zimoviská myšiarok ušatých či nočné zhromaždiská kaní sivých. Spoločne nocujú i haje červené, najviac ich býva v oblasti Záhoria. Najväčšiu pomoc s lokalizáciou stanovíšť poskytli Ján Svetlík, Rudolf Jureček a Tomáš Tedla, ktorí sledujú haje v oblasti dlhodobo. Spolupracujeme aj so Štátnou ochranou prírody, pracovisko CHKO Záhorie. Oproti veľkosti hniezdnej populácie môže byť v zime hají niekoľkonásobne viac. Vzácna haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. Je viazaná na vodné plochy, tak isto ako náš najväčší dravec, orliak morský. Prezradí ho klinovitý chvost, mohutný zobák a rozpätie krídel takmer 2,5 metra. Stráviť zimu k nám prilietajú orliaky i haje zo severnej či strednej Európy, preto je ich v tomto období najviac. V roku 2017 bolo známe hniezdenie iba 11 párov hají a 21 párov orliakov,“ približuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Inak budeme postupovať pri kontrole výskytu orla kráľovského a sokola rároha, pozornosť zameriame na hniezdne lokality známych párov. Tie sa teraz často zdržiavajú v okolí hniezd v rámci predhorí či nížin, do ktorých zalietajú za potravou a niekedy sa tu na čas usadia. Dospelého orla s majestátnym menom spoznáme podľa svetlej farby hlavy, tá v správnom svetle pripomína kráľovskú korunu. Typické sú tiež biele škvrny na lopatkách. Sokola rároh je podstatne väčší než najbežnejší sokol myšiar a jeho let pôsobí elegantnejšie, rozvážnejšie. Sčítanie týchto druhov sa tento rok uskutoční pod záštitou projektu LIFE PannonEagle, s podporou Európskej únie. Všímať si budeme aj faktory, ktoré sú pre dravce hrozbou, napríklad nelegálne aktivity – priame prenasledovanie, ničenie biotopov, vyrušovanie a podobne,“ vysvetľuje Chavko.

 

„Do terénu sa vyberie vyše 60 odborníkov. Pri zbere výsledkov môže pomôcť i verejnosť, stačí sa prvý a druhý januárový víkend vybrať do prírody a výsledky zaznamenať do niektorej z ornitologických databáz, či už Aves alebo Birding, prípadne nám poslať mail, ak ste videli niektorý zo spomínaných druhov, alebo inú zaujímavosť. Pre evidenciu zimovísk myšiarok je zriadený špeciálny formulár na www.dravce.sk/mysiarky. Každý, kto rozozná dravce, sa tak môže zapojiť, prispieť k získaniu dôležitých poznatkov a k ochrane prírody,“ uzatvára Deutschová.

 

 Doplňujúce informácie:

  • Lokality, kde sa realizuje monitoring dravcov, sú zobrazené v tejto mape.
  • V roku 2017 bolo na Slovensku zaznamenané hniezdenie 32 párov sokola rároha a približne 55 párov orla kráľovského.
  • Dôležitosť zápisu pozorovaní do databáz potvrdzujú napríklad aktuálne záznamy o výskyte sovy dlhochvostej, ktorá sa nazýva aj uralka, v nížinných oblastiach západného a juhozápadného Slovenska. Viac info nájdete na našom Facebooku.
  • Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd