Mladé sysle sú zraniteľné, tento rok im praje

Tlačová správa Bratislava, 9. júna 2018 Tohorocne mlada Maros Detko
Sysľom pasienkovým sa na dvoch obnovených lokalitách v Slovenskom krase (Gemerská Hôrka a Hrhov) darí aj naďalej. Zimu prežilo približne 330 jedincov, čo je pri ich vysokej úmrtnosti počas hibernácie považované za veľký úspech. Aktuálne pozorujeme mláďatká, ktoré sa učia chodiť a samostatne prijímať potravu. Na plochy, ktoré boli v rámci projektu LIFE Energia vyčistené od náletov kríkov a stromov, sa sysle rozširujú. V pôvodnej kolónii im už je totiž tesno. Syseľ patril v minulosti medzi bežné živočíchy a bol významnou zložkou potravy dravcov – napríklad sokola rároha alebo orla kráľovského.

 

 

„Úplne prvé mláďatá sysľa pasienkového sme pozorovali ešte koncom mája na lokalite Biele vody, v oblasti Muráňa. Aktuálne sa objavujú mladé sysle už aj na lokalitách, kde sa o plochy staráme v rámci projektu Life Energia - najprv sa ukázali v Hrhove, onedlho potom v Gemerskej Hôrke. Pozorovali sme ich už aj pri Tisovci. Všade je situácia veľmi dobrá a zdá sa, že mláďat bude tento rok veľa. V rámci projektu sme tieto milé hlodavce prikrmovali po zimnom spánku, podporené boli tiež samice počas gravidity. Obľubujú slnečnicu, ovos a jablká,“ hovorí Ervín Hapl z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Mladé syslíky sa teraz učia chodiť, samostatne prijímať potravu a reagovať na podnety. Dažde, ktoré sa doposiaľ v území objavili, našťastie nepostihli syslie lokality tak, ako tomu bolo napríklad v roku 2016. Na Bielych vodách bolo vtedy nájdených 17 vytopených mláďat, bez pohybu ležiacich v blate, bez známok života. Podarilo sa nám ich pozbierať, vysušiť, zohriať a prebrať k životu. Vtedy sa mláďatá objavili oveľa skôr ako tento rok – už v polovici mája. Aktuálna sezóna je vzhľadom na chladné jarné počasie a neskorší nástup oteplenia oneskorená o viac ako dva týždne,“ vysvetľuje Hapl.

 

„Veríme, že sa lokalitám vyhnú prietrže, ktoré by mohli zaliať nory a že sysľoviská ostanú „v suchu“. Obe plochy pravidelne kosíme a upravujeme už od roku 2015. Výsledky správneho hospodárenia a prikrmovania sú mimoriadne potešujúce – v Gemerskej Hôrke sme zachránili sysle pred vyhynutím a dnes ich je tam už takmer 100. V Hrhove sme začínali s počtom približne 70 jedincov, pričom dnes je ich počet okolo 250,“ uzatvára Hapl.

 

Doplňujúce informácie:
• Syseľ pasienkový je pre svoj krásny vzhľad a spôsob života medzi ľuďmi veľmi obľúbený. Je známy svojím panáčkovaním a tým, že v prípade nebezpečenstva silno zapíska, aby varoval ostatné sysle. Vyskytuje sa v lokalitách, ktoré sú pravidelne kosené alebo spásané. V dávnej minulosti pozostávali jeho kolónie z niekoľko tisíc jedincov a bol pokladaný za škodcu, dnes ho ochrancovia prírody i farmári opätovne vypúšťajú na svoje pasienky.
• Syseľ pasienkový je hlodavec, názov je odvodený z jeho obľúbeného prostredia - lúk a pasienkov. Pod zemou buduje systém chodieb, ktoré využíva ako úkryt, sklad potravy, výchovu mláďat či zimný spánok. Zemné skrýše si vyhrabáva pazúrikmi, ktoré mu rastú na každej končatine. Syslie lícne vačky sú veľké, aby si v nich mohol nahromadenú potravu odniesť do podzemných chodieb, kde si robí podzemné zásoby. Skonzumuje ich, ešte kým je aktívny, kŕmi nimi mláďatá. Patrí medzi „slnkomilné“ zvieratá, keď prší alebo je chladnejšie, je menej aktívny.

 

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd