Featured

Cestovateľky z východu Slovenska opäť prekvapili

Tlačová správa Bratislava, 15. mája 2018 mlada Ahel2
Zora a Štefánia sú minuloročné mláďatá orlov kráľovských, ktoré sledujú ornitológovia z Ochrany dravcov na Slovensku pomocou GPS vysielačiek. Tie im osadili odborníci v rámci medzinárodného projektu LIFE Pannon Eagle. Obe samičky prekvapili svojimi cestovateľskými kúskami – naposledy navštívili už aj Bielorusko. Údaje z vysielačiek pomáhajú odkrývať nielen tajomstvá zo života orlov, ale aj nelegálne praktiky ľudí.

 

 

„V lete 2017 sme v rámci projektu LIFE PannonEagle šiestim mláďatám orlov kráľovských osadili GPS vysielačky, z toho trom zo západného Slovenska a trom z východného Slovenska. Ide o ľahké zariadenia, ktoré sú na telo upevnené podobne ako batoh, pričom batériu priebežne dobíja malý solárny panel. Údaje, ktoré nám GPS vysielačky posielajú, sú mimoriadne cenné. Zisťujeme, v ktorom území sa mladé jedince pohybujú a zároveň podľa charakteru lokalizácií vieme, či sú v poriadku. Aktuálne sú GPS vysielačky aktívne už iba na orliciach Zore a Štefánii z východného Slovenska. Jedno mláďa uhynulo minulý rok na respiračné ochorenie. Orlica Zuzana bola nájdená po Vianociach v blízkosti obce Diakovce otrávená návnadou, ktorú sem umiestnil človek. Ďalšie dva jedince, Sára a Peter, zmizli bez stopy. Viackrát sme skontrolovali široké územie v oblasti naposledy vysielaných údajov, ale nepodarilo sa ich nájsť. Predpokladáme, že môže ísť aj o poruchu zariadenia,“ hovorí Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Orol kráľovský je na Slovensku veľmi vzácny, každý jedinec je preto mimoriadne cenný pre životaschopnosť populácie. Minulý rok na Slovensku hniezdilo iba 55 párov, v celom Panónskom regióne len necelých 300 párov (tento región zahŕňa časti Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska a Rakúska). Jedince pohlavne dozrievajú a zapájajú sa do rozmnožovacieho cyklu v štvrtom alebo piatom roku. Celý život sa stretávajú s rôznymi nástrahami a prekážkami - od nedostatku potravy, cez kolízie s automobilovou a vlakovou dopravou, až po nelegálne otravy a zástrely. Pritom orol kráľovský môže žiť vo voľnej prírode desiatky rokov. Dôkazom je samec, ktorého našli uhynutého maďarskí kolegovia tento rok na jar. Vďaka údajom z ornitologického krúžku vieme, že ako mláďa ho pred 23 rokmi okrúžkoval na východnom Slovensku Štefan Danko. Keby sa aj tento orol nestal obeťou otrávenej návnady, tak by s vysokou pravdepodobnosťou vychovával ďalšie potomstvo,“ vysvetľuje Veselovský.

 

„Kým mladé jedince dospejú, tak sa túlajú po svete. Získavajú skúsenosti a spoznávajú územie, kde raz možno budú hniezdiť. Pohyb monitorovaných jedincov pravidelne kontrolujeme a údaje si vymieňame so spolupracovníkmi zo zahraničia. Na základe údajov z GPS vysielačiek vieme, že orlica Zora navštívila už 9 krajín a Štefánia dokonca 10. Najviac nás prekvapilo, že oba jedince nezávisle od seba urobili prelet až do Bieloruska. Aktuálne sa Zora aj Štefánia zdržiavajú v Maďarsku. S napätím čakáme, čím nás opäť prekvapia. Údaje z GPS vysielačiek potvrdzujú známu pravdu, že príroda nepozná štátne hranice. Preto aj prístup k ochrane orlov kráľovských si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu,“ uzatvára Veselovský.

 

Doplňujúce informácie:
• Orlica Zora už navštívila okrem Slovenska Maďarsko, Srbsko, Českú republiku, Rakúsko, Rumunsko, Poľsko, Ukrajinu a Bielorusko.
• Orlica Štefánia navštívila rovnaké štáty, ako Zora, do svojich cestovateľských krajín si pridala aj Slovinsko.
• Viac informácií o orloch kráľovských nájdete tu.
• Na západnom Slovensku hniezdilo v minulom roku len 19 párov orla kráľovského. Práve tu je populácia vzácneho orla dlhodobo ohrozovaná , medzi hlavné príčiny patria aj úmyselné otravy dravcov. Iba za niečo viac ako mesiac - od začiatku marca do polovice apríla 2018, bolo odhalených neuveriteľných šesť prípadov a úhyn 59 chránených druhov, v celkovej spoločenskej hodnote 92 540 eur. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Ochrana dravcov realizuje iniciatívu Všetci za dravce.
• Okrem Slovenska sa na realizácii projektu LIFE PannonEagle podieľa Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Srbsko.

 

Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne (PannonEagle) sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk . Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd