Featured

Veľký návrat po tridsiatich rokoch – pri Bánove videli vzácneho dropa

Tlačová správa Bratislava, 5. apríla 2018 Drop Stano Harvancik

Presne na Veľkonočný pondelok sa pri obci Bánov, v okrese Nové Zámky, podarilo miestnemu občanovi vidieť doslova raritu. Stal sa totiž prvým človekom, ktorý v oblasti Nitrianskej pahorkatiny pozoroval dropa veľkého.

 

 

 

„Drop veľký je najťažší lietajúci vták na svete, najvyššia potvrdená hmotnosť dospelého samca bola 22 kg. Samice dropa sú menšie, majú teda aj nižšiu hmotnosť (max 5 kg). Ešte v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia hniezdil drop veľký v tejto aj v iných oblastiach južného Slovenska v počtoch niekoľkých desiatok jedincov. Odhaduje sa, že kedysi u nás hniezdilo niekoľko stoviek párov. Po drastickej zmene poľnohospodárskych postupov (chemizácia, vznik veľkoplošných pozemkov, pestovanie nevhodných plodín – napr. slnečnica, kukurica) došlo k postupnému poklesu hniezdnej populácie až jej úplnému vymiznutiu,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Drop veľký je stepný druh, ktorý potrebuje dostatok hmyzu pre výchovu mláďat, tiež hlodavce, obojživelníky a plazy. Zmena spôsobu využívania krajiny znížila celkovú rozmanitosť aj prostredia obývaného dropmi. Okrem toho, v polovici minulého storočia začala dovtedy voľnú a slobodnú krajinu pretínať sieť elektrických vedení – bolo potrebné priviesť elektrinu k ľuďom v obciach. Nedostatok potravy a drôty elektrických vedení v letovej dráhe dropov spôsobili, že od roku 2 000 nie je na Slovensku prakticky známe žiadne hniezdenie, tento nádherný vták sa vytratil zo Žitného ostrova, Nitrianskej pahorkatiny aj iných území. Výnimkou sú ojedinelé prípady nepravidelných zahniezdení na dvoch lokalitách v juhozápadnej časti krajiny. Dropy môžeme na Slovensku vidieť v kŕdľoch už len v oblasti hranice s Maďarskom a Rakúskom, tu sú ich počty hlavne v zimnom období ešte stále pomerne vysoké – niekoľko desiatok až stoviek jedincov (tento rok tu bolo sčítaných 503 dropov),“ dopĺňa Slobodník.

 

„Na základe uvedených faktov je zrejmé, že pozorovanie dropa v Nitrianskej pahorkatine po tridsiatich rokoch (vtedajší výskyt pri Mojmírovciach a Svätoplukove), je skutočne vzácne. Miesto pozorovania pri obci Bánov je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie. Presne v okolí tejto lokality realizujeme v spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s. v rámci projektu LIFE Energia opatrenia na zvýšenie viditeľnosti elektrických vedení. Cieľom je ochrániť vtáctvo pred nebezpečnými nárazmi a predísť tak zraneniam či úmrtiam,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku a dodáva: „drop si možno prišiel pozrieť lokalitu, kde kedysi hniezdili jeho predkovia. Je to úžasná správa, ktorá otvára priestor na zamyslenie a je podnetom na ďalšie opatrenia – vytvorenie podmienok pre návrat druhu. Tento objav je dôležitý z hľadiska celkového významu aktivít pre zachovanie, resp. obnovu populácií vzácnych druhov. Ukazuje nám, že sa netreba vzdávať ani po uplynutí 30 ročného obdobia, pretože genetická pamäť môže vtáky poslať na historické lokality, aby skontrolovali, či je už všetko pripravené na ich návrat“.

 

Doplňujúce informácie:

  • Tak ako drop veľký, vymizli z oblasti nížin južného Slovenska aj krakle belasé, či sokoly červenonohé. Pre oba druhy sa realizujú činnosti, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky na hniezdenie a zvýšiť dostupnosť potravy uvedených dnes už u nás kriticky ohrozených druhov. V prípade sokola červenonohého zatiaľ priniesli ovocie aktivity v jedinom známom hniezdisku, kde v roku 2012 nehniezdil ani jeden pár a po úspešnom projekte tu v roku 2017 vyviedlo 15 párov 41 mláďat.
  • Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd