Featured

Kvôli ochrane orla kráľovského ekologizujú vedenia

Tlačová správa Košice, 15. februára 2018 Instalacia prvkov VSD
Na Slovensku hniezdilo v roku 2017 iba 55 párov orla kráľovského, z toho 36 párov na východnom Slovensku. Mláďatá, ktoré vyviedli, sú veľmi zraniteľné. Záchrana každého orla má nesmierny význam. Aj to je dôvodom, prečo inštaluje Východoslovenská distribučná, a.s. ochranné prvky na elektrické vedenia. Orly tak budú okolo svojich hniezd v bezpečí pred zásahom elektrickým prúdom v ďalších dvoch Chránených vtáčích územiach.

 

 

„Úmrtnosť mláďat vtákov je v prvých rokoch života prirodzene vysoká. V prípade orla kráľovského, ktorý je na Slovensku vzácny, je záchrana každého jedinca mimoriadne dôležitá. Pri kontrole elektrických vedení v rámci projektu LIFE Energia sme v Chránenom vtáčom území Ondavská rovina (v blízkosti obce Budkovce) od roku 2015 našli šesť usmrtených orlov kráľovských. Išlo o mláďatá z okolitých hniezd. Iné usmrtené chránené druhy vtákov sme objavili v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky, pri kontrole vedenia v blízkosti hniezda orla kráľovského neďaleko obce Senné. Vo všetkých prípadoch bolo potvrdené usmrtenie elektrickým prúdom po dosadnutí na konzoly 22 kV elektrického vedenia,“ hovorí Ján Šmídt z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Koncom decembra sme sa na Východoslovenskú distribučnú, a.s. obrátili s prosbou o inštaláciu ochranných prvkov v okolí ohrozených hniezd orla kráľovského. Veľmi milo nás prekvapilo, ako rýchlo reagovali, okamžite začali s umiestňovaním prvkov na rizikové konzoly. Vďaka tomu už budú pred zásahom prúdom chránené nielen dospelé jedince, ale tiež tohoročné mláďatá orlov i mnohých ďalších druhov,“ vysvetľuje Šmídt.

 

VSD v lokalite Budkovce – Hatalov a Senné osadila takmer 50 ochranných prvkov, a síce konzolových chráničiek a krytov na izolátory. Tieto opatrenia presne kopírovali odporúčania ornitológov. „Vychádzajúc aj z partnerstva v rámci projektu LIFE Energia, VSD napríklad len v minulom roku investovala do ochrany biodiverzity približne 100-tisíc eur,“ špecifikovala Andrea Danihelová, hovorkyňa VSD.

 

Doplňujúce informácie:

• Ochrana populácie orla kráľovského na východnom Slovensku je veľmi dôležitá, iba tu totiž pomaly rastie. Na západnom Slovensku sa počet hniezdiacich párov nezmenil už 10 rokov. Viac informácií nájdete tu.

• Okrem 6 kadáverov orlov kráľovských bolo v Chránenom vtáčom území Ondavská rovina v blízkosti podperných bodov 22 kV vedenia medzi obcami Budkovce a Hatalov od roku 2015 nájdených ďalších 19 kadáverov vtákov, ktoré boli na základe zistených skutočností, usmrtené elektrickým prúdom: myšiak hôrny - 9 jedincov, sokol myšiar - 1 jedinec, krkavcovité rodu Corvus - 5 jedincov, straka obyčajná - 1 jedinec, holub - 3 jedince. Ich spoločenská hodnota je 11 080 €. Spoločenská hodnota všetkých nájdených a identifikovaných vtákov na predmetnom elektrickom vedení 22 kV, za obdobie 2015 – 2017, je 47 020 €.

• V lokalite pri obci Senné bolo počas monitoringu el. vedení zaznamenaných od roku 2015 deväť kadáverov vtákov - myšiak hôrny - 5 jedincov, sova dlhochvostá - 1 jedinec, krkavec čierny - 1 jedinec, straka obyčajná - 1 jedinec a 1 neidentifikovaný druh vtáka. Osem z deviatich nálezov bolo lokalizovaných v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky (SKCHVU024). Po vyčíslení spoločenskej hodnoty po započítaní prirážky 300 %, (kadáver našiel v chránenom vtáčom území) je spoločenská hodnota týchto chránených druhov živočíchov 28 530 € (obdobie 2015 – 2017). Neošetrený úsek vedenia 22 kV pri obci Senné predstavuje potenciálne vysoké riziko pre jedincov orla kráľovského, často sa vyskytujúceho v danej oblasti. Vzájomné strety jedincov s vedením môžu zlikvidovať prakticky celú produkciu mláďat najbližšieho hniezdiaceho páru.

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd