Featured

Banská činnosť vytvorila mokrade vzácne pre vtáctvo

Tlačová správa Bratislava, 18. apríla 2018 Rybarik riecny
V centre Hornonitrianskej kotliny, medzi Novákmi, obcou Koš a mestom Prievidza dochádza od roku 1985 vplyvom podpovrchovej ťažby hnedého uhlia k postupným poklesom terénu, zavodneniu a vytváraniu rozmanitých mokraďových stanovíšť. Mokrade plnia úlohu hniezdísk, lovísk a odpočinkových miest na migračných trasách pre rôzne druhy vtákov, v tejto lokalite bol preukázaný výskyt až 187 druhov. Odborníci tu pri príležitosti Dňa Zeme pripravili exkurziu pre verejnosť.

 

 

„Košské mokrade sú vzácnym príkladom toho, ako môže banská činnosť pozitívne vplývať na rozvoj biodiverzity v environmentálne zaťaženej krajine. Ide v súčasnosti o sústavu dvanástich plôch. Systematickým výskumom vtáctva sa tu odborníci zaoberajú približne od roku 1995. Obľúbené sú predovšetkým brodivcami, bahniakmi a vybranými spevavcami. Tieto druhy sú naviazané tak na vodnú hladinu, ako aj na porasty trste a pálky. Vedci preukázali, že pozorovanie vtáctva má blahodarný vplyv na ľudskú myseľ a tým pádom aj na naše telo. 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme, tento rok sme sa rozhodli o deň skôr, teda v sobotu 21. apríla, zorganizovať pre verejnosť exkurziu. Pri Košských mokradiach predstavíme od 9:00 do 12:00 hod. aj metódy odchytu vtáctva a krúžkovanie ako spôsob monitoringu, ľudia teda uvidia vtáctvo zblízka. Venovať sa budeme tiež rozoznávaniu druhov podľa spevu, reč bude o fenoméne vtáčej migrácie. Povieme si, ako postupovať pri náleze poraneného jedinca, aj ako správne vtáctvu pomáhať,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Účastníkom sa budú venovať Vladimír Slobodník a Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Túto akciu, ako i ďalšie aktivity na pomoc dravcom, podporila Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE. Ak máte ďalekohľad, prineste si ho a uvidíte viac, akciu si však určite užijete aj bez neho. Všetky ďalšie dôležité informácie sú zverejnené na tejto web stránke, resp. na stránke udalosti na Facebooku. V prípade príjazdu autom je potrebné pre zaparkovanie na vyznačenom mieste použiť tabuľku s povolením – tú je možné stiahnuť z uvedenej stránky. Akcia je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Okrem mokradí ponúka obec Koš aj ďalšie zaujímavosti. Priamo v obci sú dve bocianie hniezda, pričom jedno je obrích rozmerov – váži viac ako tonu. Je aktívne minimálne od roku 2001, v rokoch 2005, 2007 a 2015 tu bolo odchovaných až 5 mláďat. Populárnou prírodnou zaujímavosťou je lipa, ktorej vek sa odhaduje zhruba na 500 rokov. Obľúbenou atrakciou v okolí je napríklad Bojnický zámok,“ uzatvára Slobodník.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd