Featured

Nelegálne aktivity sú vážnou hrozbou pre biodiverzitu

Tlačová správa Bratislava, 22. mája 2018 Sokol raroh JozefChavko
22. mája si pripomíname medzinárodný deň biodiverzity, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila s cieľom zvýšiť porozumenie a uvedomenie si významu biodiverzity ako jedného zo základných predpokladov udržateľného hospodárskeho i sociálneho rozvoja. Napriek tomu, že sa už 25 rokov napĺňa globálny Dohovor o biologickej diverzite, sa doposiaľ nepodarilo pokles rozmanitosti života zastaviť.


„Príčiny úbytku biodiverzity sú rôzne: zmeny vo využívaní krajiny, znečistenie prostredia, neefektívne kontrolovaná výstavba a rozvoj miest - to všetko má za následok rýchly úbytok voľne žijúcich živočíchov a rastlín a stratu prirodzených biotopov. Do popredia sa svojim negatívnym vplyvom na biodiverzitu čoraz viac dostavajú nelegálne aktivity, ktorých obeťami sú voľne žijúce živočíchy. V prípade niektorých druhov je dokonca ohrozené ich prežitie. Táto situácia sa ani zďaleka netýka len rozvojových krajín a ikonických druhov - ako sú nosorožce, tigre či slony. Neobišla ani krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska. Osobitnou skupinou, ktorá je cieľom nelegálnych aktivít u nás, sú dravé vtáky. Nepovolená činnosť ľudí sa stala limitujúcim faktorom priaznivého stavu populácií orla kráľovského, sokola rároha, haje červenej, orliaka morského a v minulosti aj sokola sťahovavého. Tieto druhy prežívajú len vďaka intenzívnemu stráženiu hniezd a kontinuálnej podpore ich hniezdnych a potravných možností,“ vysvetľuje Zuzana Guziová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Domnievame sa, že dravce nie sú obeťami náhodných trestných činov. Existujú jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú na nelegálne aktivity motív, prostriedky a vybavenie. Nedávno sme informovali o viacerých prípadoch takzvanej vtáčej kriminality, ktoré sme zaznamenali na jar 2018. Od začiatku roku 2017 dodnes evidujeme 105 obetí nelegálnej činnosti, ktorých úhrnná spoločenská hodnota dosahuje 220 770 eur. A pritom sa dozvieme len o zlomku z celkového počtu prípadov. Podrobnosti o prípadoch, ktoré eviduje naša organizácia, sú k dispozícii aj v podobe interaktívnej mapy

Mapa vtacej kriminality 


Závažnosť vtáčej kriminality a jej dopad na populácie voľne žijúcich dravých vtákov je jeden z dôvodov, prečo Ochrana dravcov na Slovensku realizuje iniciatívu Všetci za dravce. Každý kto ju podpíše, vyjadrí podporu a záujem na tom, aby dravce ostali súčasťou slovenskej prírody“, hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Skutočný rozsah nelegálnej činnosti je omnoho vyšší, než sa nám podarí zistiť. Napomôcť pri odhaľovaní a riešení prípadov môže teraz aj verejnosť. Prostredníctvom mobilnej aplikácie "BirdCrime", ktorá je bezplatne k dispozícii pre operačný systém Android, je možné jednoduchým spôsobom nahlásiť nález živého alebo uhynutého jedinca, ktorý mohol byť obeťou nelegálnej aktivity. Aplikácia bola vyvinutá v rámci projektu LIFE PannonEagle, cieľom ktorého je zvýšenie populácie orla kráľovského v panónskom regióne prostredníctvom výrazného zníženia mortality spôsobenej človekom“, uzatvára Guziová.

 

 

Doplňujúce informácie:

  • Podľa údajov Svetovej únie ochrany prírody je na globálnej úrovni ohrozených až 41 % druhov obojživelníkov, 35% druhov plazov, 13% druhov vtákov a 25% druhov cicavcov. Európska agentúra životného prostredia v rámci hodnotenia plnenia cieľov ochrany biodiverzity uvádza, že v Európskej únii je v nepriaznivom stave až 84 % typov biotopov, 48% druhov vtákov a 77% iných druhov rastlín a živočíchov.
  • Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne (LIFE PannonEagle) sa dozviete na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd