Featured

Dni sťahovavého vtáctva oslávili exkurziou

Tlačová správa Bratislava, 13. mája 2018 Exkurzia
Slovensko je dôležitá križovatka vtáčích migračných ciest. Pozorovať či počuť vtáky na ťahu je ľahšie, než napríklad počas výchovy mláďat, kedy je ich správanie menej nápadné. Nedávno prileteli zo zimovísk včeláriky zlaté, hádam najpestrejší zástupcovia vtáčej ríše u nás. Tie boli hlavnou atrakciou exkurzie, ktorú organizovala Ochrana dravcov na Slovensku, s podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., v sobotu 12. mája, pri príležitosti Dní sťahovavého vtáctva. Desiatky včelárikov si na Devínskej Kobyle vyhrabávajú svoje hniezdne nory v pieskových skalách krúžiac a štebotajúc nad hlavami ohúrených návštevníkov.

 

 

„Jarná migrácia je oveľa rýchlejšia než jesenná, vtáky sú poháňané inštinktom, alebo, z ľudského pohľadu, túžbou po rozmnožovaní a výchove mláďat. Niektoré druhy majú za sebou stovky až tisícky kilometrov, prekonali fujavice, niektoré dokonca púštne búrky. Aktuálna sezóna bola ovplyvnená ochladením po 15. marci, kedy tu už boli prví navrátilci, najmä z krátkych ciest a nastalo krátke spomalenie migrácie. Ďalším špecifikom tohto roka je skorší prílet subsaharských migrantov (o 7 – 14 dní skôr), ide o vlhy, mucháriky, strakoše, trsteniariky. Keďže sa skôr vrátili, aj hniezdenie viacerých z nich je posunuté do nižších dátumov. V aktuálnom roku potešili pomerne skorým príletom aj sokoly červenonohé – zatiaľ čo niektoré jedince boli ešte v Afrike (vtáky označené vysielačkou, pôvodom z Maďarska), na slovenskej hniezdnej lokalite už bolo poriadne veselo,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Pri druhoch s vyššou početnosťou možno sledovať aj zmeny pri výbere migračných trás a zimovísk. Napríklad bocian zimuje priemerne až o približne 1000 kilometrov severnejšie než tomu bolo pred 70 rokmi. Podobný trend sledujeme u penice čiernohlavej – časť stredo a západoeurópskej populácie zimuje na Britských ostrovoch, zatiaľ čo kedysi zalietali až do severnej Afriky a južnej Európy,“ dopĺňa Slobodník.

 

„Exkurzia sa konala presne na Svetový deň sťahovavého vtáctva, ktorý pripadá tento rok výnimočne až na dva termíny – druhú sobotu v máji aj októbri. S približne 100 účastníkmi sme si pripomenuli, aký výnimočný a obdivuhodný je fenomén vtáčieho putovania. Bohužiaľ sú územia, kde sa na putujúce operence naďalej loví, či dokonca strieľa (Taliansko, Malta, Cyprus, Libanon, Egypt, či Sýria), do cieľa sa tak nedostanú milióny obetí. Preto je určite na mieste si pripomenúť dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a ich veľký význam pre ľudí,“ uzatvára Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Doplňujúce informácie:

  • Na Devínskej Kobyle pozorovali účastníci exkurzie okrem včelárikov aj ďalšie druhy: sokola myšiara, krkavca, včelára lesného, myšiaka hôrneho. Ozývali sa sýkorky, drozdy plavé a čierne, kolibkárik čipčavý, penica čiernohlavá, kanárik poľný. Potešil aj párik bocianov na hniezde.
  • Akcia sa uskutočnila vďaka podpore Západoslovenskej energetiky, a.s., v rámci programu 3DodZSE, ktorý podporuje monitoring a opatrenia na ochranu chránených druhov dravcov a sov vo voľnej prírode na Slovensku.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd