Po prvý raz zverejnili mapy ekologizovaných úsekov vedení
Featured

Po prvý raz zverejnili mapy ekologizovaných úsekov vedení

 

FireFly, lamely či špirála – sú typy špeciálnych prvkov, ktoré sa na Slovensku od roku 2016 postupne objavujú na rizikových úsekoch elektrických vedení vďaka projektu LIFE Energia. Pomáhajú predísť nárazom operencov a zabrániť tak smrteľným kolíziám. Pri príležitosti Európskych dní vtáctva, ktoré oslavujeme najbližší víkend, zverejnila Ochrana dravcov na Slovensku mapu ekologizovaných úsekov vedení tak, aby si ich mohla pozrieť i verejnosť. Teraz je totiž na takéto prechádzky ideálny čas - v období jesennej migrácie sa vtáky zhlukujú do kŕdľov a predvádzajú milovníkom prírody jedinečné divadlo.

 

„Nárazy vtákov do drôtov súvisia s tým, že elektrické vedenia sú v krajine iba niekoľko posledných desiatok rokov. Vták nie je vždy schopný zaregistrovať prekážku pred sebou včas a následne dôjde k nárazu do vedenia. Podrobným monitoringom sme zistili, že najčastejšie sa to stáva v územiach, v ktorých elektrické vedenie križuje potravné a hniezdne biotopy, prípadne ak takéto vedenie leží kolmo k hlavnej migračnej trase alebo križuje vodný tok. Preskúmali sme sedem tisíc kilometrov nadzemných elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV a identifikovali sme úseky s najvyšším rizikom nárazu. Na nich prebieha inštalácia zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov. Existujú viaceré produkty, v rámci projektu LIFE Energia sa využíva oranžová špirála, FireFly a čierno-biele lamely,“ hovorí Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Do konca roku 2018 rozmiestnime 8 000 prvkov a bezpečných bude 77 km vedení v 13 Chránených vtáčích územiach, čím ročne pred nárazom zachránime minimálne 600 vtákov v spoločenskej hodnote 1,5 mil. eur. Mapu úsekov, ktoré ekologizujú spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., sme zverejnili na tomto odkaze. Zároveň pozývame milovníkov prírody, aby spolu s nami skontrolovali účinnosť inštalovaných prvkov. Práve teraz, počas jesennej migrácie vtáctva, je veľmi vhodné obdobie. Stačí zdokumentovať prirodzené správanie a reakciu vtáctva. Pôsobivé sú prelety kŕdľov a formácie, ktoré sú badateľné častejšie, ako inokedy. Najlepšie fotografie a videá z terénu zverejníme na Facebooku a niekoľkých autorov odmeníme,“ vysvetľuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na webovej stránke www.lifeenergia.sk. Projekt sa realizuje v rámci programu LIFE, s podporou Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Doplňujúce informácie:
Mapu bezpečných úsekov vedení s inštalovanými odkloňovačmi a podrobnejšími informáciami nájdete tu. Ide konkrétne o tieto územia:
• na Záhorí: Skalické rybníky, Adamovské rybníky, Gajary, Jakubov, Jakubovské rybníky, Zohor a Vysoká pri Morave,
• na Podunajsku: Trávnik, Klížska Nemá, Čalovec, Kameničná, Komárno – Kava, Vrbová nad Váhom – časť Hliník, Martovce, Jatov a Tvrdošovce,
• v Slovenskom krase: Hrhovské rybníky, Gemerská Hôrka, Vidová, Slavec, Brzotín a Turňa nad Bodvou.
• v Košickej kotline: Bočiar – Seňa, Kokšov – Bakša, Čanianske jazero, Ždaňa, Nižná Myšľa a Krásna,
• v Ondavskej rovine: Zemplínske Hradište a Trebišov – Olšina,
• v Medzibodroží: Kráľovský Chlmec, Veľký Horeš – Strážne, Klin nad Bodrogom a Viničky, Nová Vieska pri Bodrogu a Somotor,
• v Senianskych rybníkoch: Bajany.
V rámci projektu LIFE Energia inštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s odkloňovacie prvky na najrizikovejších úsekoch vedenia 22 kV v rozsahu 43 km. Použité sú všetky tri vyššie spomenuté odkloňovacie prvky. Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. inštaluje na vedenie 22 kV oranžovú špirálu a FireFly Bird Diverter (aj na 110 kV vedenie), na celkovom rozsahu 34 km. Do projektu sa zapojila aj spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. , ktorá inštalovala na 110 kV vedenie vo Veľkej nad Ipľou RIBE lamely v rozsahu 5 km.


Video - Súhrn projektových aktivít
Video – Bezpečný prelet labutí
Video – Bezpečný prelet labutí 2

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd